Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla Diagnostów Laboratoryjnych woj. lubelskiego

Serdecznie zapraszamy wszystkich Diagnostów Laboratoryjnych województwa
lubelskiego na spotkanie, które odbędzie się dnia 27 października 2017 roku
o godzinie 12.00 w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul.
Spokojna 4

Temat:  Obowiązki diagnosty laboratoryjnego w świetle najnowszych regulacji
prawnych.

  1. Finansowanie i dostępność diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. Raport NIK

– dr n.med. Elżbieta Puacz – Prezes KRDL – 1,5 godz.
2. Wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego w świetle najnowszych
regulacji prawnych 2017- 2018.  – dr n. prawnych Maciej Niezabitowski – KIDL
– 1,5 godz.
a) Przepisy wprowadzające obowiązek ciągłych szkoleń diagnostów
laboratoryjnych
b) Ustawa o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia
c) Nowe rozwiązania dotyczące autoryzacji wyników badań
3. Dyskusja z udziałem  konsultantów wojewódzkich

Za udział w szkoleniu uczestniczy otrzymują 4 pkt edukacyjne.

Rejestracja na stronie KIDL

Dodaj komentarz