Lekarze w opałach

Lekarze pracujący w szpitalach mają poważne problemy natury psychicznej – alarmują media. Ich zdaniem Rośnie liczba medyków wspomagających się lekami psychotropowymi jak również wzrasta liczba prób samobójczych wśród lekarzy.

https://www.termedia.pl/mz/Lekarze-w-opalach-czyli-zaburzenia-leki-i-proby-samobojcze,25625.html

A jak wygląda zdrowie psychiczne u pracowników medycyny laboratoryjnej ?

Za radą naszego rzecznika prasowego od dziś używamy nazwy – pracownicy medycyny laboratoryjnej.

 

3 Comments

  1. odiagnostyce

    w MP czytamy;
    na pytanie: Jakie zmiany społeczne mogą sprawiać, że ludzie targają się na własne życie?
    prof Henryk Domański odpowiada :Przypisywałbym to zjawisku anomii. Autorem tego pojęcia jest Emil Durkheim, który stworzył termin samobójstwa anomicznego, związanego z osłabieniem się wewnętrznej regulacji jednostki. Polega to na tym, że ludzie mają coraz więcej problemów ze wskazaniem, jakimi wartościami należy się kierować i które są najbardziej właściwe. Następuje rozluźnienie norm kształtujących zachowania i podejmowanie decyzji.

  2. Darek

    Niestety chyba też nie jest dobrze. Wśród znajomych wiem, że demotywujące pensje, duża odpowiedzialność i presja kierowników powodują że sięgamy co raz częściej po leki uspokajające i używki.

Dodaj komentarz