Meropenem we wlewie ciągłym w walce ze szpitalnym zakażeniem płuc.

Zakażenia szpitalne stanowią poważny problem terapeutyczny w leczeniu krytycznie chorych. Bardzo ważnym elementem leczenia jest uzyskanie odpowiedniego stężenia antybiotyku w miejscu zakażenia i utrzymanie go przez odpowiedni czas. Jednym ze sposobów osiągnięcia takiego celu jest podawanie antybiotyków w ciągłym wlewie dożylnym.

         Jednym z elementów przemawiających za podawaniem antybiotyków we wlewie ciągłym jest to, że skuteczność antybiotyków beta – laktamowych powyżej

4 – 5 – krotnego przekroczenia wartości MIC dalej nie wzrasta. Zatem wysokie stężenie leku, które przewyższa pięciokrotnie wartość MIC, obserwowane tuż po podaniu antybiotyku w bolusie, jest nieuzasadnione z punktu widzenia działania przeciwbakteryjnego, a może jedynie nasilić skutki uboczne.

         Badania wykazały skuteczność meropenemu stosowanego w terapii zapalenia płuc:

  • 1g podawany w trzygodzinnym wlewie powtarzanym co 8 godzin
  • 2g podawane w trzygodzinnym wlewie powtarzanym co 8 godzin (dla bakterii średniowrażliwych na meropenem)

         Zakażenia szpitalne stanowią jeden z podstawowych problemów terapeutycznych, nie tylko oddziałów intensywnej terapii, ale także oddziałów chirurgicznych, hematologicznych i onkologicznych. Rozwój zakażenia może prowadzić do posocznicy. Posocznica w najgroźniejszej postaci ciężkiej sepsy czy wstrząsu septycznego nadal obarczona jest ryzykiem zgonu sięgającym 50-60%

Dane na podstawie „Forum zakażeń” 2012;3(3):139-143

Iwona Kozak-Wnuczek

Anna Krupa 

Dodaj komentarz