Superbakterie

WHO opracowało listę najgroźniejszych lekoopornych bakterii. Spis został przedstawiony na szczycie G20 w Niemczech. Celem przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi rządzących na potrzebę zwiększenia nakładów na badania w kierunku wynalezienia nowych antybiotyków. Eksperci WHO wielokrotnie powtarzali o nadejściu „ery postantybiotykowej”, w której ewolucja mikroorganizmów jest tak szybka, że stanowi zagrożenie powstania szczepów, których nie będzie można leczyć dostępnymi terapeutykami. Jak to możliwe? Ekspozycja szybko ewoluującego organizmu na substancję bójczą powoduje powstanie wąskiego sita przesiewowego. Zmiana garnituru genowego (dowolna, od mutacji po transdukcję) powodująca adaptacje w takich warunkach jest zmianą kluczową, gwarantującą przeżycie a organizmy przeżyłe wykazują cechy założcielskie – od nich pochodzą linie oporne na antybiotyki.

Pospolite infekcje przeradzają się w zabójcze plagi. Niedawno opisano przypadek, w którym pacjentkę zabiła karbapenemo-oporna Klebsiella.

Dr Marie-Paule Kieny z WHO zwróciła uwagę, na fakt iż antybiotyko-oporność osiągnęła „alarmujące proporcje” a arsenał w wojnie z patogenami drastycznie się wyczerpuje. „Jeśli pozostawimy kreację leków wyłącznie w rękach wolnego rynku, nowoczesne leki nie powstaną na czas” przekonywała rządzących G20. Światowa Organizacja Zdrowia utrzymuje stanowisko, w którym zaleca skupienie badań na naglących potrzebach klinicznych a nie na gałęziach, w których osiąga się profity.

Oto lista WHO, brak prątka gruźlicy tłumaczony był niedawnym wdrożeniem innowacyjnej terapii.

Najwyższe zagrożenia:

 • Enterococcus faecium (wankomycyno-oporny)
 • Staphylococcus aureus (z opornością na methycylinę, wankomycynę i inne)
 • Helicobacter pylori (odporny na clarithromycinę)
 • Campylobacter spp. (odporny na fluoroquinolony)
 • Salmonellae (odporne na fluoroquinolony)
 • Neisseria gonorrhoeae (oporna na cefalosporynę oraz fluoroquinolony)

Pozostałe zagrożenia:

 • Streptococcus pneumoniae (odporny na penicyliny)
 • Haemophilus influenzae (ampicillino-oporny)
 • Shigella spp. (odporna na fluoroquinolony)

Thanks to: Michelle Roberts (https://twitter.com/michroberts)

 

Maciej Smutek

2 Comments

  • Anonim

   A na liście WHO Klebsiella się nie znalazła… Nie z powodu braku lekooporności a dlatego, że infekcja rzadko jest letalna – umierają pacjenci z bardzo osłabionym układem odpornościowym. Poczekajmy aż pojawią się te wymienione.

Dodaj komentarz