Najczęstsze błędy analityczne w badaniu gazometrii

 

Błędy analityczne: w RKZ

  • Błędy w kalibracji
  • Niestabilność temperatury
  • Elektrody pomiarowej
  • Nieprawidłowy materiał użyty do pomiaru
  • Zanieczyszczenie elektrody pomiarowej (skrzep przy elektrodzie pH
  • Brak przeszkolenia osób obsługujących analizator

Dodaj komentarz