Najczęstsze błędy przedanalityczne w badaniach gazometrii

Do najczęstszych błędów przedanalitycznych w badaniach gazometrii należą :

  1. Identyfikacja pacjenta – brak lub błędna identyfikacja
  2. Rozcieńczenie próbki
  3. Pęcherzyki powietrza w próbce
  4. Wykrzepianie próbki, skrzepy w próbce – najczęściej w próbkach, które zaraz po pobraniu nie zostały wymieszane.
  5. Hemoliza próbek – chłodzenie w lodzie lub zbyt gwałtowne postępowanie z próbkami grozi rozrywaniem ścian komórkowych krwinek czerwonych
  6. Przedłużone przechowywanie – metabolizm komórek nie ustaje po pobraniu.
  7. Mieszanie – podczas przechowywania próbek dochodzi do ich rozdzielenia, tzn. krwinki czerwone sedymentują. Przed oznaczeniem, celem zapewnienia jednorodności próbek, konieczne jest ich dokładne wymieszanie.

 

Na podstawie materiałów firmy Radiometer

Dodaj komentarz