Antybiotykoterapia empiryczna

Na postawie „Przewodnika antybiotykoterapii szpitalnej” str. 45

Terapia empiryczna

Polega na podaniu antybiotyku u chorych z podejrzeniem zakażenia:

przy braku:

  • znajomości czynnika etiologicznego (istnieje tylko domniemanie na podstawie lokalizacji zakażenia)
  •  wrażliwości na antybiotyki

na podstawie:

  • objawów klinicznych
  • obecności markerów zakażenia (leukocytoza, CRP, poziom prokalcytoniny
  • wyników badań obrazowych

Dodaj komentarz