Leczenie zakażeń wywołanych przez pałeczki jelitowe Enterobacteriaeae wytwarzające karbapenemazy

Leczenie zakażeń wywołanych przez pałeczki jelitowe Enterobacteriaeae wytwarzające karbapenemazy

 Od czasu zarejestrowania pierwszego antybiotyku z grupy karbapenemów w 1985 r przez wiele lat szczepy pałeczek Enterobacteriaceae wykazywały pełną wrażliwość na tę grupę antybiotyków. Niestety w ostatnich latach odnotowano gwałtowny wzrost oporności na karbapenemy.

   CRE carbapenem – resistant Enterobacteriaceae

Wiele szczepów CRE wykazuje oporność również na inne grupy antybiotyków co prowadzi do znacznego ograniczenia możliwości terapeutycznych. W takich przypadkach antybiotykiem II rzutu pozostaje tygecyklina należąca do grupy glicycyklin. Ta pochodna minocykliny wykazuje znaczną aktywność przeciwko wielu trudno poddającym się leczeniu mikroorganizmom takim jak: MRSA, VRE Acinetobacter sp. i Enerobacteriaceae w tym CRE.

  • tygecyklina wskazana jest w leczeniu:
  • powikłanych zakażeń skóry i tkanek miękkich

  • powikłanych zakażeń wewnątrzbrzusznych

  • nie zaleca się stosowania tygecykliny w monoterapii
  • tygecyklinę najczęściej stosujemy w skojarzeniu z kolistyną lub aminoglikozydami – gentamycyną , (połączenie z amikacyną nie przynosi pożądanych rezultatów terapeutycznych).

 

Informacje uzyskane na podstawie :

„Diagnostic Microbiology & Infectious Disease” Volume 83 Nr 2

Iwona Kozak-Wnuczek

Anna Krupa 

Dodaj komentarz