kolistyna

Zgodnie z zaleceniami EUCAST z 22 marca 2016 metodą referencyjną dla oznaczania wrażliwości na kolistynę jest metoda mikrorozcieńczeń (MIC).

(„CLSI-EUCAST joint Polymyxin Breakpoints Working Group and the following method for determination of colistin MIC was agreed: Reference testing of Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter spp. is by the ISO-standard broth microdilution method (20776-1)

Jednym z testów spełniających wymagania jest test firmy Merlin MICronaut Colistin –„…przetestowane zostały 2 różne panele z firmy Merlin. Wszystkie testy MIC działały bez zarzutu („…two different Micronaut panels from Merlin™. All tested colistin broth microdilution panels worked well…”

Dodatkowo zgodnie z ostrzeżeniem wydanym przez EUCAST: „testy gradientowe można wykonać także na testach BioMérieux i Liofilchem. Laboratorium EUCAST ocenił te dwa dostępne testy. Wyniki były podobne dla obu testów w podłożu w Mueller-Hinton. Wykonane zostały także Etesty MH-E (MH produkowane przez BioMérieux). Oba testy wykazały niedoszacowane wartości MIC przy jednym  lub więcej dwukrotnym rozcieńczeniu, szczególnie w stężeniu równym lub wyższym niż 2 mg/litr, prowadząc do fałszywych wyników. Wyniki na E-testu były nieznacznie lepsze, ale wiarygodność wyników dalej stanowi poważny problem szczególnie w przypadku Pseudomonas i Acinetobacter.”

Zaletą testów metodą mikrorozcieńczeń jest możliwość oznaczenia w 11 punktach (stężenia od 0.0625 do 64 mg/litr) oraz łatwość wykonania (brak potrzeby posiadania dodatkowej aparatury).

Źródło cytatów: http://www.eucast.org/ast_of_bacteria/warnings/

Merlin MIC Kolistyna PL

MIC-Strip Kolistyna Instrukcja skrócona

Michał Socha

Przedstawiciel Naukowo – Handlowy / IVD

Biomedica Poland Sp. z o.o.

 

One Comment

 1. Michał Socha

  Na stronie EUCAST pojawiły się nowe informacje dotyczące testów na kolistynę:

  http://www.eucast.org/ast_of_bacteria/warnings/#c13111

  Na zlecenia EUCAST wykonano badanie porównujące dostępne na rynku testy. Poniżej podsumowanie wiarygodności testów:

  „Summary of results for all commercial BMD methods
  Essential agreement (MICs within ± 1 dilution of reference MIC):

  Sensititre (Thermo Fisher Scientific): 96%
  MICRONAUT-S (Merlin Diagnostika): 96%
  MICRONAUT MIC-Strip (Merlin Diagnostika): 99%
  SensiTest (Liofilchem): 88%
  UMIC (Biocentric): 82%”

Dodaj komentarz