Materiał do badań markerów zakażeń

Przeglądając lutowe wydanie LabForum znalazłam artykuł Aleksandra Mazura Znaczenie fazy przedanalitycznej w diagnostyce chorób zakaźnych. Zainteresował mnie on, ponieważ, tak jak w większości innych laboratoriów, u nas też, wykorzystywanym materiałem do oznaczania serologicznych markerów zakażeń jest surowica. Wszyscy znamy zarówno zalety, jak i ograniczenia tego materiału, szczególnie u pacjentów szpitalnych. Autor natomiast proponuje inne rozwiązanie – osocze. Nie tylko proponuje, ale i uzasadnia, dlaczego jest to lepsze, a także tańsze rozwiązanie.
Wydaje mi się, że propozycja ta jest warta zastanowienia. Tylko… jak wszyscy wiemy, wprowadzanie zmian jest trudne.

Dodaj komentarz