Czas transportu w badaniach koagulologicznych

Parametry koagulologiczne są parametrami labilnymi, wymagają szybkiego dostarczenia próbki do laboratorium celem ich oznaczenia. Czy zostało to ujednolicone i czy istnieją jednoznaczne wytyczne dotyczące czasu transportu? Poniżej przedstawiamy różne doniesienia z literatury światowej i polskiej w odniesieniu do czasu transportu w badaniach układu hemostazy. Na koniec kilka wyników zebranych na podstawie własnych doświadczeń.

 

dr n.med. Jarosław Kuna
dr n.med. Michał Budzyński

Dodaj komentarz